მოხმარების პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კაზინოს მიმოხილვებში და ბონუსებში. ამ ვებსაიტზე წვდომით თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი ხართ გამოიყენოთ შემდეგი გამოყენების პირობები. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ეს ვებგვერდი.

მოხმარების პირობები

საიტის გამოყენება

ამ საიტის შინაარსი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა. ის არ არის გამიზნული იურიდიული, ფინანსური ან პროფესიული რჩევების მიწოდებისთვის. ჩვენ არ ვაძლევთ განცხადებას ან გარანტიას რაიმე მიზნისთვის საიტზე განთავსებული ინფორმაციის, პროდუქტების, სერვისების ან დაკავშირებული გრაფიკის სიზუსტის, სისრულის, სანდოობის ან შესაბამისობის შესახებ.

თქვენ მოგეცემათ შეზღუდული, არაექსკლუზიური, არატრანსფერული ლიცენზია, რომ გამოიყენოთ საიტი მხოლოდ პირადი, არაკომერციული სარგებლობისთვის, ამ გამოყენების პირობების შესაბამისად. თქვენ არ შეგიძლიათ დააკოპიროთ, გაამრავლოთ, გამოაქვეყნოთ, გაავრცელოთ, გადასცეთ ან შექმნათ საიტის რომელიმე ნაწილის წარმოებული ნამუშევრები ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მონაცემთა მოპოვების პროგრამული უზრუნველყოფა, რობოტები, ობობები ან მსგავსი მონაცემთა შეგროვებისა და ამოღების ხელსაწყოები საიტზე, ან საიტის რომელიმე ნაწილის ჩარჩო, ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გამოიყენებთ საიტს არალეგალური ან არაავტორიზებული მიზნებისთვის. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ არ შეხვიდეთ ან არ შეეცადოთ შეხვიდეთ საიტის ნებისმიერ ზონაში, რომელიც არ არის განკუთვნილი საჯარო წვდომისთვის.

ბმულები მესამე მხარის საიტები

ეს საიტი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ამ მესამე მხარის საიტების შინაარსზე, პროდუქტებზე, სერვისებსა თუ პოლიტიკაზე. ჩვენ არ ვადასტურებთ და არ ვაკეთებთ რაიმე წარმოდგენას ამ საიტებზე. თქვენ წვდებით მათ საკუთარი რისკით.

შეზღუდვა პასუხისმგებლობა

ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი რაიმე ზიანისათვის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ პირდაპირი, არაპირდაპირი, შემთხვევითი, სპეციალური, თანმიმდევრული ან სადამსჯელო ზარალზე, რომელიც წარმოიქმნება ან დაკავშირებულია ამ საიტის გამოყენებასთან.

მომხმარებლის შინაარსი

თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შინაარსი საიტზე, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება კომენტარებით, მიმოხილვებით და რეიტინგებით, ამ გამოყენების პირობების შესაბამისად. საიტზე შინაარსის გაგზავნით, თქვენ გვაძლევთ არაექსკლუზიურ, ჰონორარის გარეშე, მუდმივ, შეუქცევად და სრულად ქველიცენზირებად უფლებას, გამოვიყენოთ, რეპროდუცირდეთ, შეცვალოთ, ადაპტირდეთ, გამოვაქვეყნოთ, თარგმნოთ, შევქმნათ წარმოებული ნამუშევრები, გავავრცელოთ და გამოვაქვეყნოთ კონტენტი მთელ მსოფლიოში ნებისმიერ მედიაში და გამოიყენოს თქვენი სახელი და სხვა საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ამ კონტენტთან დაკავშირებით. თქვენ აცხადებთ და იძლევით გარანტიას, რომ თქვენ ფლობთ ან სხვაგვარად აკონტროლებთ თქვენს მიერ წარდგენილ კონტენტზე არსებულ ყველა უფლებას და რომ კონტენტი ზუსტია, არ არის ცილისმწამებლური და არ არღვევს არცერთ კანონს ან რეგულაციას.

თქვენ ხართ მხოლოდ პასუხისმგებელი იმ შინაარსზე, რომელსაც აგზავნით საიტზე. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას წავშალოთ ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც, ჩვენი შეხედულებისამებრ, მიგვაჩნია, რომ შეუსაბამოა ან არღვევს ამ გამოყენების წესებს.

ინტელექტუალური საკუთრების

ამ საიტის შინაარსი, დიზაინი და განლაგება ჩვენს საკუთრებაშია და დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების კანონებით. თქვენ არ შეგიძლიათ დააკოპიროთ, გაამრავლოთ ან გაავრცელოთ რაიმე შინაარსი ამ საიტზე ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

კონფიდენციალურობის წესები

ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენს კონფიდენციალურობას და მზად ვართ დავიცვათ თქვენი პირადი ინფორმაცია. გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას ინფორმაციისთვის, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვამჟღავნებთ პერსონალურ ინფორმაციას.

ცვლილებები გამოყენების პირობებში

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას განვაახლოთ ან შევცვალოთ გამოყენების პირობები ნებისმიერ დროს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. თქვენ მიერ ამ საიტის შემდგომი გამოყენება ნებისმიერი ცვლილების შემდეგ მიუთითებს თქვენს მიერ ახალი პირობების მიღებაზე.

მმართველი სამართალი

გამოყენების ეს პირობები რეგულირდება და განიმარტება იმ იურისდიქციის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელშიც მდებარეობს საიტი.

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ გამოყენების პირობებთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე [email protected].

პაროლის აღდგენა